Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Kudde

opname augustus 2016 Bergvennen.
dekram 2016

Het Schoonebeeker heideschaap
Het Schoonebeeker heideschaap behoort tot één van de zeldzaamste Nederlandse schapenrassen.
Het gebruik van onze kudde Schoonebeeker schapen is een uitstekend hulpmiddel gebleken voor natuurbeheer en (landschaps)onderhoud. Bovendien komt het ras van oorsprong uit Oost-Nederland en heeft het er zijn natuurlijke habitat. Door het selectieve graasgedrag krijgen zeldzame plantensoorten een kans en gaat het boomopslag tegen.

Inzet schapen als begrazingstechniek
Er zijn veel redenen te noemen om schapen in te zetten als begrazingsmiddel. Zo verspreiden schapen zaden door transport in hun vachten en tussen de hoeven. Schapen zorgen voor struktuur in terreinen en leggen ecologische verbindingen aan tussen gebieden. Ook heeft de kudde een culturele, historische en toeristische waarde voor het landschap. Met de schaapskudde als inzet, kan de schaapherder ter plaatse informatie verstrekken aan belangstellenden.

Wij hebben gekozen voor het Schoonebeeker schaap.
Haar eigenschappen passen het beste bij de begrazingswerkzaamheden die wij  uitvoeren. Gescheperde kuddes zijn niet alleen geschikt voor het reguliere (natuur) beheer, maar kunnen vooral een functie vervullen bij het herstelbeheer of beheer na het aanleggen van nieuwe natuur.

Natuurlijk is een kudde Schoonebeekers ook een lust voor het oog.
Daarnaast dragen we bij aan het instandhouden van een zeldzaam huisdierras.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu