Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Activiteiten

Activiteiten
Almelo Allee uitleg bezoekers
Aan activiteiten hadden we dit vroege voorjaar geen gebrek. Vanaf eind februari tot half april vond de lammertijd plaats. Een tijd van extra opletten en in de gaten houden van de drachtige ooien.
Verloopt de draagtijd goed, zijn de dieren in goede conditie, hoe zal het werpen verlopen, hebben de lammeren een goede start?
Iets minder slaap voor de verzorgers maar hectiek rondom nieuw leven maakt veel goed. Vooral als de moeder-lam binding prima is, het lam direct de nodige biest krijgt en de draad in de kudde oppakt.
Zie foto voor resultaat jonge kroost.

foto 2:
Demonstratie en uitleg over schapendrijven tijdens het sportieve evenement Almelo Allee 2017


kruidenrijk grasland TPO

Een rondtrekkende kudde trekt veel bekijks. Als we in openbare terreinen rondtrekken, is het voor omwonenden, toeristen, recreanten, schoolklassen aantrekkelijk om een kijkje bij de schaapskudde te nemen.
Onze herder is een wandeld aanspreekpunt voor vragen over de kudde, natuur, cultuur of omgeving.

Als je jaarrond bezig bent met het houden,hoeden, inzetten voor natuurbeheer met een kudde schapen, dan krijg je te maken met de seizoenen, weer of geen weer, diergezondheid en welzijn of publiek op je pad. Een heleboel aspecten die ervoor zorgen dat geen enkele dag hetzelfde is. Het vraagt op tijd en plaats wat flexabiliteit in handelen.

Mooie momenten zijn o.a. de geboorten van lammeren, binnenhalen van de wintervoorraad, hoeden in natuurterreinen, het herkennen van een (ijs)vogel of een insect die voorheen niet in een terrein voorkwam. Of; net dat ene moment, waarbij je met de kudde door de heide loopt en de fraaie fazanthaan je niet hoort aankomen.

Meestal zijn het de dagelijkse werkzaamheden die gebeuren moeten, de regenbui die je overvalt of het schaap dat dwars loopt te wezen.

Passie en inzet heb je nodig in de omgang met schapen en honden en het buitenleven.


Onze dieren hebben in alle rust hun kruidenrijke planten, grassen en houtopslag bij elkaar kunnen sprokkelen. Dit kom ten goede aan de vorming van mooi lams- en of schapenvlees.

De vegetatie vinden de dieren in heidevelden(heide,braam,berkopslag), schrale graslanden, retentiegebieden of op dijken( boerenwormkruid,duizendknoop, smeerwortel).

Opname van gevarieert kruidenrijk voedsel komt de kwaliteit van ons Schoonebeekervlees ten goede. Er word geen gebruik gemaakt van kunstmest of bestrijdingsmiddelen.


De wijze waarop de Schoonebeekers gehouden worden, zorgt ervoor dat er goede lamsvleesproducten verkocht kunnen worden.

Vanaf 14 februari 2016 is ons (lams)vlees van het Schoonebeeker heideschaap geceritficeerd als Erkend Streekproduct uit Twente.

Het certificaat is ons overhandigd door de stichting Streekeigen Producten Nederland.

De basiscriteria hiervoor zijn oa: een duidelijk omschreven regio van herkomst=streek, de grondstoffen zijn afkomstig uit de streek en de be-en verwerking vindt plaats in de streek. Consumptie vind hoofdzakelijk in de streek plaats. De streek voor ons is Twente.

Ook in 2018 hebben we vers lamsvlees in het assortiment. Bestellen kan via de site www.lamsvleesschapengrazerij.nl

Bent u nieuwsgierig geworden naar onze kwaliteits Schoonebeekerproducten, neem dan contact met ons op.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu